Weer een GROTE stap!

Maandag 16 november 2015 zal in de annalen van het project Dorpshart Leimuiden genoteerd worden als een heuglijke dag!

Na inmiddels ruim een jaar werken aan de toekomstige realisatie van een nieuw dorpshart is er die dag een belangrijke formele stap gezet met de ondertekening van een overeenkomst tussen Smit’s Bouwbedrijf B.V. (SBB) en huisartsenpraktijk de Linde in Leimuiden over de aankoop van de (oude) praktijk die in de plannen voor het dorpshart plaats zou moeten maken voor nieuwbouw.

Die gebeurtenis zal nu op korte termijn worden gevolgd door eveneens de ondertekening van een overeenkomst tussen SBB en de gemeente Kaag en Braassem over de aankoop van de andere gronden in deelgebied Noord welke gronden eigendom zijn van de gemeente. Over de aankoop van die gronden bestaat inmiddels al overeenstemming tussen de betrokken partijen.

En daarmee is dan de weg vrij naar de feitelijke ontwikkeling van deelgebied Noord. Dat wilzeggen dat we nu gaan werken aan het opstellen van een stedenbouwkundig plan en aan de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan.

Zoals gezegd: er is met de aankoop van de huisartsenpraktijk een belangrijke stap gezet. We hopen nu ook met de grondeigenaren in deelgebied Zuid snel tot concrete afspraken te komen zodat we met volle kracht verder kunnen op weg naar een totale vernieuwing van het dorpshart.

 

nieuwsaritkel-01-uitgelichtbeeld