Weg vrij voor revitalisatie van noordelijkdeel Dorpshart Leimuiden

Op 8 december 2014 heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem unaniem ingestemd met het masterplan voor een totale vernieuwing van het dorpshart Leimuiden. Dit plan is tot stand gekomen vanuit een burgerinitiatief via de Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden nadat eerdere plannen waarover vele jaren is gediscussieerd, uiteindelijk schipbreuk hadden geleden.

bg-hero-home

Thans (één jaar na de goedkeuring door de gemeenteraad) zal een zgn. anterieure overeenkomst worden ondertekend door Smit’s Bouwbedrijf BV te Beverwijk en de gemeente Kaag en Braassem ten behoeve van de aankoop van gronden in deelgebied Noord van het dorpshart (het gebouw van voorheen Maarse en Kroon en de boerderij van van Beijeren en omliggende gronden) die in eigendom zijn van de gemeente.

Eerder deze maand is al een overeenkomst tot stand gekomen tussen Smit’s Bouwbedrijf en huisartsenpraktijk De Linde tot aankoop van het pand waar de praktijk nu is gevestigd (eveneens in Noord). Met de ondertekening van beide overeenkomsten is de weg vrij voor de revitalisatie van het noordelijk deel van het dorpshart.

Met de grondeigenaren in deelgebied Zuid  (het dorpsplein en omliggend gebied) hopen Smit’s Bouwbedrijf en de werkgroep ook binnen afzienbare tijd definitieve afspraken te kunnen maken, eveneens  met het oog op een vernieuwing van dat gebied.

De officiële ondertekening van de overeenkomst tussen gemeente en Smit’s Bouwbedrijf BV vindt plaats op donderdag 3 december om 14.00 uur in Bij de Boerderij, dr. Stapenseastraat 24, Leimuiden (de oude boerderij van van Beijeren).

Vanaf 3 december kan tevens een nieuwe projectwebsite worden geraadpleegd met informatie over de voortgang van dit project en wel: www.dorpshart-leimuiden.nl. Geïnteresseerden kunnen zich via deze website aanmelden en worden op de hoogte gehouden van relevante informatie en de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering.

Die gebeurtenis zal nu op korte termijn worden gevolgd door eveneens de ondertekening van een overeenkomst tussen SBB en de gemeente Kaag en Braassem over de aankoop van de andere gronden in deelgebied Noord (het oude gebouw van Maarse en Kroon en de boerderij van van Beijeren) welke gronden eigendom zijn van de gemeente. Over de aankoop van die gronden bestaat inmiddels al overeenstemming tussen de betrokken partijen.

En daarmee is dan de weg vrij naar de feitelijke ontwikkeling van deelgebied Noord. Dat wilzeggen dat we nu gaan werken aan het opstellen van een stedenbouwkundig plan en aan de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. Zoals gezegd: er is met de aankoop van de huisartsenpraktijk een belangrijke stap gezet.

We hopen nu ook met de grondeigenaren in deelgebied Zuid snel tot concrete afspraken te komen zodat we met volle kracht verder kunnen op weg naar een totale vernieuwing van het dorpshart