Enthousiasme bij buurtinformatieavond Dorpshart Leimuiden

Op woensdagavond 3 februari werd, in de boerderij van Van Beijeren, een buurtinformatieavond gehouden omtrent Dorpshart Leimuiden. Genodigden waren de direct omwonenden van het nieuwe Dorpshart. Op deze avond werden zij geïnformeerd over het noordelijk deel van het Dorpshart, was er ruimte voor vragen en werd de planning besproken. De plannen zijn met enthousiasme ontvangen!

Dorpshart Leimuiden - Smit's Bouwbedrijf - 2

Visie Dorpshart Leimuiden

Er is een geheel nieuw plan gemaakt om tot ontwikkeling van het noordelijk- en zuidelijk dorpshart in Leimuiden te komen. Een plan dat gebaseerd is op een duurzame visie op wonen, werken en recreatie; op versterking van de economische structuur door het vergroten van winkelaanbod en op het creëren van een aantrekkelijk dorpshart.

Stedenbouwkundig plan

In een eerder bericht meldden wij al dat Smit’s Bouwbedrijf recent overeenkomsten heeft gesloten voor de gronden van de huisartsenpraktijk De Linde en overige gronden in het noordelijk deel. Hiermee is de weg vrij gemaakt voor de herontwikkeling van het noordelijk deel van het plangebied. In dat kader zijn de plannen voor het noordelijk deel, in overleg met gemeente Kaag en Braassem, verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan.

In het noordelijk deel, ter plaatse van de voormalige locatie van Maarse en Kroon, wordt een dorpshaven aangelegd met 30 ligplaatsen voor recreanten en toekomstige bewoners. De voormalige locatie van de boerderij van Van Beijeren komt hierdoor direct aan het water te liggen. Om de dorpshaven komen 19 gezinswoningen – in verschillende prijsklassen – welke de beschikking krijgen over een eigen ligplaats. Denk hierbij aan diverse schippers-, schuur-, hooiberg- en boerderijwoningen. Bovendien worden er zes sociale appartementen gebouwd en moet er 300 m2  aan voorzieningen gerealiseerd worden.

Dorpshart Leimuiden - Smit's Bouwbedrijf - 1

De planning

Na het enthousiaste ontvangst van de plannen wordt de komende tijd het stedenbouwkundig plan afgerond. Daarnaast wordt er een concept ontwerpbestemmingsplan voor het noordelijk deel opgesteld. De verwachting is dat in het voorjaar van 2017 de verkoop van de woningen in het noordelijk deel start en dat in de tweede helft van 2017 de realisatie kan beginnen. Ook aan het zuidelijk deel van het dorpshart wordt ondertussen verder gewerkt. Met de vijf private grondeigenaren in dit gebied is vooralsnog geen algehele overeenstemming bereikt over de aankoop van de gronden.

Wil je op de hoogte blijven van verdere ontwikkeling omtrent Dorpshart Leimuiden? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.