Tijd voor een update

IMG_0027 Plan B_geen horeca verplaatsing

Er is de laatste maanden veel gebeurd. Begin maart heeft restaurant BIJ René, na lang wikken en wegen, het besluit genomen om niet te verhuizen naar de overkant, maar de bestaande horecagelegenheid te vernieuwen én uit te breiden. Dat had automatisch tot gevolg dat het oorspronkelijke plan (plan A) voor het dorpshart aangepast moest worden. We hadden al eerder rekening gehouden met het feit dat deze situatie zich zou kunnen voordoen en hebben om die reden tijdig een alternatief plan (plan B) ontwikkeld. Plan B is in feite plan A, zonder de verplaatsing van Restaurant BIJ René.

Bestemmingsplan
Afgelopen mei waren het voorontwerpbestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan voor deelgebied Noord gereed zodat de procedure in gang gezet kon worden. De gemeente toonde zich echter enigszins ongerust over de realisering van de herontwikkeling van Zuid, mede in relatie tot de aanpassing van plan A naar plan B. Dit heeft geleid tot een aantal gesprekken tussen ontwikkelaar Smit’s Bouwbedrijf en de gemeente, met enige vertraging in het voortgangsproces als gevolg.

Wij gaan er nu vanuit dat wij samen met de gemeente het bestemmingsplan voor deelgebied Noord begin september in procedure kunnen brengen. De verwachting is dat we voort kunnen met het proces en dat doen we ook. We zullen binnenkort weer met de overige grondeigenaren in Zuid verder praten en gaan ervan uit dat we met hen op korte termijn tot overeenstemming kunnen komen, zodat ook aan de ontwikkeling van Zuid kan worden verder gewerkt.