Ontwerpbestemmingsplan Noordelijk deel Dorpshart Leimuiden

Aan een grote groep belangstellenden is afgelopen dinsdag door de gemeente Kaag en Braassem, Smit’s Bouwbedrijf en Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden (WMDL) het ontwerpbestemmingsplan voor het noordelijke deel van het nieuwe Dorpshart Leimuiden toegelicht.

Waarom een nieuw ontwerpbestemmingsplan?
Er wordt aan de ontwikkeling van een nieuw dorpshart voor Leimuiden gewerkt. WMDL heeft hiertoe samen met Smit’s Bouwbedrijf een stedenbouwkundig plan gemaakt. Om het plan tot uitvoering te kunnen brengen, is een nieuw bestemmingsplan nodig. De gemeente heeft op dit moment een ontwerpbestemmingsplan gereed voor het deelgebied Noord (Maarse en Kroon locatie en Boerderij Van Beijeren). Voordat het officieel ter inzage wordt gelegd, is het ontwerpbestemmingsplan afgelopen dinsdag 13 september toegelicht door de gemeente, de stedenbouwkundige en de bestemmingsplanspecialist tijdens een informatieavond.

dorpshart-leimuiden-smits-bouwbedrijf-bestemmingsplan

 

 

 

 

 

 

 

dorpshart-leimuiden-smits-bouwbedrijf-stedenbouwkundigplan

 

 

 

 

 

 

 

Programma en verdere proces
Inwoners van Leimuiden werden op deze informatieavond van harte welkom geheten door verantwoordelijk wethouder Yvonne Peters. Tijdens de avond was er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen. In oktober zal de gemeente het ontwerpbestemmingsplan officieel ter inzage leggen. In november wordt een tweede informatieavond georganiseerd, waarin zienswijzen kunnen worden besproken. In januari 2017 wordt het bestemmingsplan, inclusief de beantwoording van alle zienswijzen, aangeboden aan de gemeenteraad voor vaststelling.