Preview noordelijk deel Dorpshart Leimuiden

Met trots tonen we u de verder uitgewerkte beelden van het nieuwe Dorpshart met dorpshaven. Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de verkoop van de woningen voor het noordelijke deel.

Helaas laat de uitspraak van de Raad van State, omtrent een beroep op het bestemmingsplan nog op zich wachten maar in afwachting hierop zijn wij door gegaan met het uitwerken van de woningontwerpen.

U heeft ons met het invullen van de enquête tevens enorm geholpen en een goed beeld kunnen gegeven waar uw interesse in ons project naar uitgaat. We zijn blij dat u in grote getale aan onze oproep gehoor heeft gegeven.

De plannen voor sloop, sanering en bouw- en woonrijp maken worden tevens verder uitgewerkt. Hierbij komt onder meer naar voren dat grond uitvoerig gesaneerd zal worden. Na het verwijderen van de vervuilde grond en het aanbrengen van schone grond, komt er een periode waarop het terrein doormiddel van overhoogte zal worden voorbelast. Tijdens deze periode zal de grond zetten en zal deze zetting van de grond worden gemonitord. Nadat het onderliggende veen voldoende is ingeklonken, kunnen we starten met de bouw.

Begin 2018 zullen wij u verder informeren over de voortgang en start van de verkoop.

Fijne feestdagen en een mooi 2018!