Groen Licht Noordelijk deel Dorpshart Leimuiden

Eind december heeft de Raad van State het beroep omtrent het bestemmingsplan afgewezen. Wij kunnen hierdoor de stukken, die nodig zijn voor de indiening van de omgevingsvergunning afronden en de aanvraag indienen.

Voorbereiding heeft helaas iets meer tijd nodig
Naast de woningbouwplannen worden eveneens de plannen voor sloop, sanering en het bouw- en woonrijp maken verder uitgewerkt. Hieruit is gebleken dat na de sloop en het verwijderen van de vervuilde grond en het aanbrengen van schone grond, er een lange periode zal zijn waarop het terrein door middel van overhoogte zal moeten worden voorbelast. Zoals wij nu kunnen inschatten, zal hiermee de periode van start sloop tot aan het moment van start bouw een periode van circa 12 maanden in beslag nemen.

Start verkoop
Op het moment dat wij de omgevingsvergunning hebben verkregen kunnen wij starten met de sloopsanering en het bouw- en woonrijp maken. Gezien de lange periode tussen start sloop en start bouw van de woningen gaan wij naar verwachting begin 2019, als de sloop, sanering en voorbelasting een eind gevorderd zijn, starten met de verkoop van de woningen.

360 graden beeld
Ondertussen worden ook de verschillende visuals verder uitgewerkt. Daar zit ook een 360 graden beeld tussen. Graag laten wij u deze alvast zien. U kunt met de muis door het beeld bewegen en alvast het plan ontdekken. Wij hopen dat deze ontdekking u nog enthousiaster maakt.