Vernieuwing Noordelijk deel Dorpshart Leimuiden begin 2019 van start

Donderdag 13 december organiseerde de gemeente Kaag en Braassem een projectmarkt, waarbij de projecten die de komende jaren tot uitvoering komen werden gepresenteerd. Tijdens deze markt konden geïnteresseerden met gemeente projectontwikkelaars en ander partners over de plannen in gesprek. Voor deze avond was er ruime belangstelling en hebben wij ons project aan vele enthousiaste bezoekers kunnen toelichten.

Alle vergunningen voor de vernieuwing van het Noordelijke deel van het Dorpshart Leimuiden zijn definitief geworden en hiermee kunnen wij naar verwachting in maart 2019 een start maken met de sloop van de boerderij en het voormalige gebouw van Maarse Kroon. De realisatie van de vernieuwing van het Dorpshart van Leimuiden is hiermee een feit. Na de sloop zal de vervuilde grond op het terrein worden gesaneerd, waarna schone grond kan worden aangebracht. Vervolgens zal er een periode zijn waarop het terrein door middel van overhoogte zal worden voorbelast. De start van de bouw van de woningen staat hiermee gepland op begin 2020.

Start verkoop
Gezien de lange periode tussen start sloop en start bouw van de woningen gaan wij naar verwachting eind van het voorjaar van 2019, als de sloop, sanering en voorbelasting een eind gevorderd zijn, starten met de verkoop van de woningen.

Voor nu wensen wij u fijne feestdagen en een sprankelend 2019!