Eindelijk is het zover: de sloop is gestart

De sloop van de oude boerderij en overige panden is gestart. Dit betekent een einde van het aankijken tegen de steeds verder vervallende gebouwen aan de Dr. Stapenseastraat in het Dorpshart van Leimuiden. In de afgelopen periode hebben wij voorbereidingen getroffen voor het slopen van de gebouwen. Het aanwezige asbest is verwijderd uit de oude panden en de nutsbedrijven hebben de oude aansluitingen weggehaald zodat er veilig kan worden gesloopt.

Sanering
Voor de verdere realisatie van het Dorpshart Leimuiden moet de bodem op bepaalde locaties gesaneerd worden. De verontreinigde grond en slootbodem wordt afgegraven en de ontgraving wordt aangevuld met schoon zand.

Ophoging
Voor de toekomstige woningbouw en het gebruik van het terrein moet het gebied vervolgens worden opgehoogd. Hiervoor wordt een extra zandlaag aangebracht en regelmatig gemeten of de ondergrond al voldoende is samengedrukt (zetting). Tijdens deze fase, waarschijnlijk een half jaar, wordt gewerkt aan de noordzijde van het terrein, ter hoogte van de Grietpolderweg. Het belangrijkste werk hier is, de aanleg van een brug over de geplande waterverbinding met de dorpshaven. Hierna kan gestart worden met de realisatie van de nieuwe woningen.