Update vanaf de bouwplaats

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de sanering van de bodem. Na het uitgraven en afvoeren van de oude olietanks, is de verontreinigde grond afgevoerd. Helaas bleek dit een veel groter deel van het terrein te betreffen dan uit vooronderzoek bleek. In plaats van ruim 1.000 kubieke meter grond is inmiddels zo’n 5.000 kubieke meter grond afgevoerd. Het afvoeren van de extra grond zorgt er helaas voor de de planning iets uitloopt. Hoeveel de planning uitloopt is op dit moment nog niet duidelijk.

Contouren zichtbaar
Op het terrein is de toekomstige haven nu duidelijk zichtbaar. Op de bodem is een dikke laag klei aangebracht. Op de plek waar straks de woningen en wegen komen wordt momenteel schoon zand aangebracht. Wanneer het gesaneerde gedeelte weer helemaal is aangevuld wordt het hele terrein verder opgehoogd met zand. Het terrein kan dan verder gaan zetten, ook wel inklinken genoemd. Deze zetting moet plaatsvinden om te voorkomen dat de grond in de toekomst gaat zakken. We kijken samen met een gespecialiseerd bureau of de zettingsperiode korter kan worden dan de zes maanden die er nu voor staan. Mogelijk dat we op deze manier weer wat kunnen inhalen op de planning.

Start bouw brug
In de periode dat de voorbelasting op het terrein ligt kunnen er geen activiteiten plaatsvinden. Daarom wordt in die periode gestart met het bouwen van de brug aan de Grietpolderweg. Deze brug wordt gedeeltelijk in de dijk gebouwd. Om veilig te kunnen wonen en werken worden er daarom damwanden aangebracht. Pas wanneer de voorbelasting weer verwijderd is, kan gestart worden met de woningbouw.

Kies uw woning
Er zijn nog eengezinswoningen en ligplaatsen beschikbaar. Alle appartementen zijn verkocht. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Groene Hart Makelaarsgroep voor een vrijblijvend gesprek, 0172 – 50 94 94 of bekijk hier de actuele beschikbaarheid.