Toegang dorpshaven in de maak

De afgelopen tijd zijn de voorbereidingen voor de brug die straks toegang biedt aan de Dorpshaven in Leimuiden uitgevoerd. Hiervoor is een stuk grond is gesaneerd, het asfalt is (gedeeltelijk) opgebroken en een oude duiker is uitgegraven en afgevoerd. Tegelijkertijd is op het terrein weer een laag zand aangebracht als voorbelasting. Het terrein kan nu verder gaan zetten, ook wel inklinken genoemd. Deze zetting moet plaatsvinden om te voorkomen dat de grond in de toekomst gaat zakken.

Deze week is gestart met de bouw van de brug. ’s Morgens werden de heistelling en de heipalen gebracht waarna halverwege de dag de eerste palen voor de brug werden geslagen. In totaal worden er voor de brug 20 palen geheid, vervolgens worden de damwanden aangebracht. Het aanbrengen van de damwanden en heipalen duurt circa twee weken.