Begin dit jaar heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem groen licht gegeven voor het bestemmingsplan van het noordelijk deel van het Dorpshart Leimuiden. Zestien van de zeventien aanwezige gemeenteraadsleden gaven hun goedkeuring aan het plan. Afgelopen maart is op het door de gemeenteraad vastgestelde...

Begin dit jaar heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem groen licht gegeven voor het bestemmingsplan van het noordelijk deel van het Dorpshart in Leimuiden. Zestien van de zeventien aanwezige gemeenteraadsleden gaven hun goedkeuring aan het plan. Inmiddels zijn de plannen voor het noordelijk deel nader...

Met veel plezier kunnen wij u vertellen dat BBHD architecten en Hekkenbergarchitects het ontwerp voor het Noordelijk deel van het Dorpshart verder hebben gebracht tot een Voorlopig Ontwerp. Hiervan kunnen wij u alvast een sneakpreview geven. Het ontwerp laat zien dat het Dorpshart Leimuiden, met dorpshaven,...

Aan een grote groep belangstellenden is afgelopen dinsdag door de gemeente Kaag en Braassem, Smit’s Bouwbedrijf en Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden (WMDL) het ontwerpbestemmingsplan voor het noordelijke deel van het nieuwe Dorpshart Leimuiden toegelicht. Waarom een nieuw ontwerpbestemmingsplan? Er wordt aan de ontwikkeling van een nieuw dorpshart...

Er is de laatste maanden veel gebeurd. Begin maart heeft restaurant BIJ René, na lang wikken en wegen, het besluit genomen om niet te verhuizen naar de overkant, maar de bestaande horecagelegenheid te vernieuwen én uit te breiden. Dat had automatisch tot gevolg dat...

Op woensdagavond 3 februari werd, in de boerderij van Van Beijeren, een buurtinformatieavond gehouden omtrent Dorpshart Leimuiden. Genodigden waren de direct omwonenden van het nieuwe Dorpshart. Op deze avond werden zij geïnformeerd over het noordelijk deel van het Dorpshart, was er ruimte voor vragen en...

Op 3 december tekenden de gemeente Kaag en Braassem en ontwikkelaar Smit’s Bouwbedrijf de overeenkomst voor de ontwikkeling van het nieuwbouwplan ‘Dorpshart Leimuiden’. Een belangrijk moment dat de toekomstige vorming van het nieuwe dorpshart weer een stap dichterbij brengt.

Op 8 december 2014 heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem unaniem ingestemd met het masterplan voor een totale vernieuwing van het dorpshart Leimuiden. Dit plan is tot stand gekomen vanuit een burgerinitiatief via de Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden nadat eerdere plannen waarover vele jaren...

Maandag 16 november 2015 zal in de annalen van het project Dorpshart Leimuiden genoteerd worden als een heuglijke dag! Na inmiddels ruim een jaar werken aan de toekomstige realisatie van een nieuw dorpshart is er die dag een belangrijke formele stap gezet met de ondertekening van...

In een periode waarin overheid en private partijen het laten afweten als het gaat om grootschalige investeringen, schieten bottom-up initiatieven als paddenstoelen uit de grond. In Leimuiden trok Hekkenberg architects samen met de Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden de gestagneerde ontwikkeling van het dorpscentrum vlot. Voor de...