Eind december heeft de Raad van State het beroep omtrent het bestemmingsplan afgewezen. Wij kunnen hierdoor de stukken, die nodig zijn voor de indiening van de omgevingsvergunning afronden en de aanvraag indienen. Voorbereiding heeft helaas iets meer tijd nodig Naast de woningbouwplannen worden eveneens de plannen voor sloop, sanering en...

Met trots tonen we u de verder uitgewerkte beelden van het nieuwe Dorpshart met dorpshaven. Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de verkoop van de woningen voor het noordelijke deel. Helaas laat de uitspraak van de Raad van State, omtrent een beroep op het...

Begin dit jaar heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem groen licht gegeven voor het bestemmingsplan van het noordelijk deel van het Dorpshart Leimuiden. Zestien van de zeventien aanwezige gemeenteraadsleden gaven hun goedkeuring aan het plan. Afgelopen maart is op het door de gemeenteraad vastgestelde...

Begin dit jaar heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem groen licht gegeven voor het bestemmingsplan van het noordelijk deel van het Dorpshart in Leimuiden. Zestien van de zeventien aanwezige gemeenteraadsleden gaven hun goedkeuring aan het plan. Inmiddels zijn de plannen voor het noordelijk deel nader...

Met veel plezier kunnen wij u vertellen dat BBHD architecten en Hekkenbergarchitects het ontwerp voor het Noordelijk deel van het Dorpshart verder hebben gebracht tot een Voorlopig Ontwerp. Hiervan kunnen wij u alvast een sneakpreview geven. Het ontwerp laat zien dat het Dorpshart Leimuiden, met dorpshaven,...

Aan een grote groep belangstellenden is afgelopen dinsdag door de gemeente Kaag en Braassem, Smit’s Bouwbedrijf en Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden (WMDL) het ontwerpbestemmingsplan voor het noordelijke deel van het nieuwe Dorpshart Leimuiden toegelicht. Waarom een nieuw ontwerpbestemmingsplan? Er wordt aan de ontwikkeling van een nieuw dorpshart...

Er is de laatste maanden veel gebeurd. Begin maart heeft restaurant BIJ René, na lang wikken en wegen, het besluit genomen om niet te verhuizen naar de overkant, maar de bestaande horecagelegenheid te vernieuwen én uit te breiden. Dat had automatisch tot gevolg dat...

Op woensdagavond 3 februari werd, in de boerderij van Van Beijeren, een buurtinformatieavond gehouden omtrent Dorpshart Leimuiden. Genodigden waren de direct omwonenden van het nieuwe Dorpshart. Op deze avond werden zij geïnformeerd over het noordelijk deel van het Dorpshart, was er ruimte voor vragen en...

Op 3 december tekenden de gemeente Kaag en Braassem en ontwikkelaar Smit’s Bouwbedrijf de overeenkomst voor de ontwikkeling van het nieuwbouwplan ‘Dorpshart Leimuiden’. Een belangrijk moment dat de toekomstige vorming van het nieuwe dorpshart weer een stap dichterbij brengt.

Op 8 december 2014 heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem unaniem ingestemd met het masterplan voor een totale vernieuwing van het dorpshart Leimuiden. Dit plan is tot stand gekomen vanuit een burgerinitiatief via de Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden nadat eerdere plannen waarover vele jaren...