De sloop van de oude boerderij en overige panden is gestart. Dit betekent een einde van het aankijken tegen de steeds verder vervallende gebouwen aan de Dr. Stapenseastraat in het Dorpshart van Leimuiden. In de afgelopen periode hebben wij voorbereidingen getroffen voor het slopen van...

Deze week zijn de eengezinswoningen, appartementen en ligplaatsen van het plan Dorpshart Leimuiden succesvol in verkoop gegaan. In de zinderende hitte bezochten vele mensen de kick-off bijeenkomst bij restaurant Bij René in Leimuiden. Inschrijving tot en met 10 juli a.s. Indien je belangstelling hebt voor een woning,...

Donderdag 13 december organiseerde de gemeente Kaag en Braassem een projectmarkt, waarbij de projecten die de komende jaren tot uitvoering komen werden gepresenteerd. Tijdens deze markt konden geïnteresseerden met gemeente projectontwikkelaars en ander partners over de plannen in gesprek. Voor deze avond was er ruime...

Eind december heeft de Raad van State het beroep omtrent het bestemmingsplan afgewezen. Wij kunnen hierdoor de stukken, die nodig zijn voor de indiening van de omgevingsvergunning afronden en de aanvraag indienen. Voorbereiding heeft helaas iets meer tijd nodig Naast de woningbouwplannen worden eveneens de plannen voor sloop, sanering en...

Met trots tonen we u de verder uitgewerkte beelden van het nieuwe Dorpshart met dorpshaven. Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de verkoop van de woningen voor het noordelijke deel. Helaas laat de uitspraak van de Raad van State, omtrent een beroep op het...

Begin dit jaar heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem groen licht gegeven voor het bestemmingsplan van het noordelijk deel van het Dorpshart Leimuiden. Zestien van de zeventien aanwezige gemeenteraadsleden gaven hun goedkeuring aan het plan. Afgelopen maart is op het door de gemeenteraad vastgestelde...

Begin dit jaar heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem groen licht gegeven voor het bestemmingsplan van het noordelijk deel van het Dorpshart in Leimuiden. Zestien van de zeventien aanwezige gemeenteraadsleden gaven hun goedkeuring aan het plan. Inmiddels zijn de plannen voor het noordelijk deel nader...

Met veel plezier kunnen wij u vertellen dat BBHD architecten en Hekkenbergarchitects het ontwerp voor het Noordelijk deel van het Dorpshart verder hebben gebracht tot een Voorlopig Ontwerp. Hiervan kunnen wij u alvast een sneakpreview geven. Het ontwerp laat zien dat het Dorpshart Leimuiden, met dorpshaven,...

Aan een grote groep belangstellenden is afgelopen dinsdag door de gemeente Kaag en Braassem, Smit’s Bouwbedrijf en Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden (WMDL) het ontwerpbestemmingsplan voor het noordelijke deel van het nieuwe Dorpshart Leimuiden toegelicht. Waarom een nieuw ontwerpbestemmingsplan? Er wordt aan de ontwikkeling van een nieuw dorpshart...

Er is de laatste maanden veel gebeurd. Begin maart heeft restaurant BIJ René, na lang wikken en wegen, het besluit genomen om niet te verhuizen naar de overkant, maar de bestaande horecagelegenheid te vernieuwen én uit te breiden. Dat had automatisch tot gevolg dat...